หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2559

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2559 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 

 

 

   ส่วนที่ 1  คำแถลงงบประมาณ

 

-  คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559      

 

    ส่วนที่ 2  เทศบัญญัติ

 

-  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    

 

-  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย    

 

-  รายงานประมาณการรายรับ    

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ      

 

-  รายงานประมาณการรายจ่าย    

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย      

 

    ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 

 

-  ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ สถานธนานุบาล    

 

  -  รายงานประมาณการรายรับ    

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

-  รายงานประมาณการรายจ่าย      

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย      

 

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ กองการประปา 

 

-  ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่าย-เฉพาะการ ประปา    

 

  -  รายงานประมาณการรายรับ    

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

-  รายงานประมาณการรายจ่าย      

 

-  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย       

 

    ส่วนที่ 4  ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

-  ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559    

 

-  ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559      

 

    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559      

  

Last Updated ( Monday, 30 September 2019 )
 
< Prev   Next >