หน้าแรก arrow คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
คณะผู้บริหาร Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 04 June 2008
 
      
      
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนคร  แทนโสภา

ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย 

 

 

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
      

 

นางพรเพ็ญ  เทพสนธิ

ประธานสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายประหยัด  วงษ์สายันต์

รองประธานสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายสมมาตร  ราษฎร์เริงฤทธิ์

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

นางวัฒนา  ภูวสันติ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นางนงนุช  วัจนะสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นางวิรัช  เหลาเกิ้มหุ่ง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

นางศรีสุดา  เขียวเม่น

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นางสาววัลภา  จันทร์วิทัน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายสมพงษ์  เครือวิทย์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

นายวงศ์ศักดิ์  กุฎีแดง

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายอภินันท์  แท่นรัตนวิจิตร

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายสุระพันธ์  สุขสวัสดิ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

นายไพกิจ  จันทร์วิทัน

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายวิชาญ  สุวรรณพงษ์

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายนิคม  ศรีจูม

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

นายณฐกร  ช่างทองคำ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

นายฉันทพงศ์  เอี่ยมศรีเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

 

 

ว่าที่พันตรี สุภาพ  พงษ์สุภาพ

สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย 

   @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@  
     
 
Last Updated ( Friday, 25 January 2019 )
 
Next >