หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2563 Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 16 October 2019
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   ข้อมูลทั่วไป       

          คำแถลงงบประมาณ          

 

   ส่วนที่ 1  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายรับ       

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายจ่าย        

 

    -  รายละเอียดรายจ่ายการบริหารกิจการขององค์กร         

 

     ส่วนที่ 2  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย     

                  

                  -  เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติ     

 

    -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย     

 

    -  ตารางรายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)       

        

                  -  ตารางรายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)       

 

    -  รายงานประมาณการรายรับ       

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป      

  

                  -  รายงานประมาณการรายจ่าย      

  

                  -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป          

 

                  -  ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย          

 

     ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 * กิจการสถานธนานุบาล  *

 

    -  คำแถลงงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย)      

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ     

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ     

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย       

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย       

 

  กิจการประปา *

 

    -  คำแถลงงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย)     

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ     

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ     

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย       

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย            

 

 

     ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

 

     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563        

 

   

Last Updated ( Friday, 25 October 2019 )
 
< Prev