หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2562 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 
  

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   ข้อมูลทั่วไป      

          คำแถลงงบประมาณ       

 

   ส่วนที่ 1  คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายรับ      

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายจ่าย       

 

    -  รายละเอียดรายจ่ายการบริหารกิจการขององค์กร        

 

     ส่วนที่ 2  เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    

                  

                  -  เทศบัญญัติประกอบร่างเทศบัญญัติ    

 

    -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย    

 

    -  ตารางรายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (สถานธนานุบาล)      

        

                  -  ตารางรายจ่ายตามแผนงานและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (ประปา)      

 

    -  รายงานประมาณการรายรับ      

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

  

                  -  รายงานประมาณการรายจ่าย     

  

                  -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป     

 

                  -  ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย      

 

     ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 * กิจการสถานธนานุบาล *

 

    -  คำแถลงงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย)    

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย      

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย      

 

  กิจการประปา *

 

    -  คำแถลงงบประมาณ (รายรับ-รายจ่าย)    

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย      

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย         

 

 

     ตารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

 

     ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562       

 

   

Last Updated ( Tuesday, 22 October 2019 )
 
< Prev   Next >