หน้าแรก arrow ประวัติความเป็นมา

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ประวัติความเป็นมา Print E-mail
Written by Administrator   
Sunday, 13 April 2008
 
 

 

            เทศบาลเมืองแก่งคอย  ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  พุทธศักราช 2487  ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร  ลงวันที่  1  สิงหาคม  พุทธศักราช 2487  ตราไว้    วันที่  19  ธันวาคม  พุทธศักราช  2487  และประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 61  ตอนที่  77  ลงวันที่  26  ธันวาคม  พุทธศักราช  2487  และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  26  ธันวาคม  2550  เรื่อง  เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแก่งคอย  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  เป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์  2551  เดิมที่เป็นเทศบาลตำบลแก่งคอย   เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2488  โดยเช่าห้องแถวไม้สองชั้น  คูหา   ติดถนนเลียบสันติสุข  ตลาดแก่งคอย  จนกระทั่งปี  2494  ได้ตกลงเช่าที่ดินของบริษัทล้อมสหญาติ จำกัดเนื้อที่  1  ไร่  อยู่ริมแม่น้ำแควป่าสัก ได้ปลูกสร้างเป็นห้องไม้ชั้นเดียวสถานที่คับแคบจึงได้ทำการกู้ยืมเงิน ก.ส.ท. เพื่อซื้อที่ดินและสร้างสำนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท ได้ทำการซื้อที่ดินข้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแก่งคอย ถนนพระพายัพ เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท  เพื่อสร้างสำนักงานแบบตึก 2  ชั้นเมื่อวันที่ 23  พฤศจิกายน 2508  ตามแบบของกรมโยธาธิการในสมัยนั้น รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 489,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2509  ยอดเงินคงเหลือได้สร้างรั้วบ้านพักพนักงานเทศบาลและคนงานในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเทศบาลฯ  จนกระทั่งเวลาผ่านไป 31 ปี อาคารทรุดโทรมลงและไม่มีเนื้อที่เพียงพอต่อพนักงาน  นายวิฑูรย์  ต.แสงจันทร์  นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีนโยบายปรับปรุงและต่อเติมขยายอาคารเป็น  3  ชั้น  เมื่อวันที่  15  กันยายน  2541  รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  6,000,000 บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2542             

 

             ปัจจุบันเทศบาลเมืองแก่งคอย  ตั้งอยู่ที่  ถ.พระพายัพ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  12  ก.ม.  และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  188  ก.ม.  และทางรถยนต์  121  ก.ม.เทศบาลเมืองแก่งคอย  ตั้งอยู่ที่  ถ.พระพายัพ  ต.แก่งคอย  อ.แก่งคอย  จ.สระบุรี  โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ประมาณ  12  ก.ม.  และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  188  ก.ม.  และทางรถยนต์  121  ก.ม.  

 

Last Updated ( Tuesday, 24 January 2012 )