หน้าแรก arrow เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
เทศบัญญัติงบประมาณ 2560 Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 14 June 2010
 

 

   ข้อมูลทั่วไป    

 

   ส่วนที่ 1  คำแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

    -  คำแถลงงบประมาณ      

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายจ่าย      

 

    -  คำแถลงงบประมาณรายรับ       

 

   ส่วนที่ 2  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

    -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย    

 

    -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย    

 

    -  รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย (เฉพาะการ)      

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ      

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย      

 

   ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการสถานธนานุบาล) 

 

    -  ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย      

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย      

 

  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ (กิจการประปา) 

 

    -  ตารางรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ    

 

     -  ตารางรายงานประมาณการรายรับ    

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ    

 

    -  ตารางรายงานประมาณการรายจ่าย      

 

    -  รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย       

 

   ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560    

 

   ตารางสรุปเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบเฉพาะการ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560      

 

    ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560      

 

  

Last Updated ( Wednesday, 28 September 2016 )
 
< Prev   Next >