หน้าแรก arrow ตราสัญลักษณ์

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี ๒๕๖๒

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 25 January 2010

 

 

            เครื่องหมายตราประจำเทศบาลเมืองแก่งคอยเป็นรูปวงกลม  ภายในเป็นภาพรถไฟและชะง่อนผา  ซึ่งมีพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการที่ 5  และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงจารึกไว้ที่ชะง่อนผา  คือ  "ภ.ป.ร."  และ  "สผ." 

          การที่เทศบาลเมืองแก่งคอยถือเอาเครื่องหมายดังกล่าวเป็นตราของเทศบาลเมืองแก่งคอย
          1.  ชะง่อนผา  ซึ่งมีรอยจารึกพระปรมาภิไธยย่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  ได้ทรงจารึกไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จประพาสตรวจภูมิประเทศและเส้นทาง  เพื่อสร้างทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านดงพญาเย็น  และเมื่อเสด็จมาถึง  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี  ทรงประทับแรมที่เชิงเขา  ซึ่งมีชะง่อนผาแห่งนี้  ทุกวันนี้เรียกว่า  "ผาเสด็จ"  เทศบาลถือว่าเป็นตราสัญลักษณ์ที่เป็นมงคลและมีความสำคัญแก่อำเภอแก่งคอย
          2.  ภาพรถไฟ  เนื่องจากอำเภอแก่งคอย  มีเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านและเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟ  และสถานที่ทำการของหน่วยงานสำคัญ   ของการรถไฟแห่งประเทศไทยประจำอยู่หลายหน่วย  และอีกประการหนึ่งชาวแก่งคอยถือว่ารถไฟ  เป็นเส้นทางคมนาคมทางบกที่มีความสำคัญที่ใช้ติดต่อระหว่างกรุงเทพฯ  และจังหวัดต่าง ๆ  ที่มีรถไฟ
Last Updated ( Monday, 25 January 2010 )