เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการยกฐานะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลแก่งคอย จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 2487 ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 1 สิงหาคม พุทธศักราช 2487 ตราไว้ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2487 และประกาศดังกล่าวลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 61 ตอนที่ 77 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พุทธศักราช 2487 และได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2550 เรื่อง เปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เป็นเทศบาลเมืองแก่งคอย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เดิมที่เป็นเทศบาลตำบลแก่งคอย เปิดทำการเมื่อ พ.ศ. 2488 โดยเช่าห้องแถวไม้สองชั้น 1 คูหา ติดถนนเลียบสันติสุข ตลาดแก่งคอย จนกระทั่งปี 2494 ได้ตกลงเช่าที่ดินของบริษัทล้อมสหญาติ จำกัดเนื้อที่ 1 ไร่ อยู่ริมแม่น้ำแควป่าสัก ได้ปลูกสร้างเป็นห้องไม้ชั้นเดียวสถานที่คับแคบจึงได้ทำการกู้ยืมเงิน ก.ส.ท. เพื่อซื้อที่ดินและสร้างสำนักงาน จำนวน 1,000,000 บาท ได้ทำการซื้อที่ดินข้างสถานีอนามัยชั้นหนึ่งอำเภอแก่งคอย ถนนพระพายัพ เนื้อที่ 5 ไร่ เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท เพื่อสร้างสำนักงานแบบตึก 2 ชั้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2508 ตามแบบของกรมโยธาธิการในสมัยนั้น รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 489,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2509 ยอดเงินคงเหลือได้สร้างรั้วบ้านพักพนักงานเทศบาลและคนงานในบริเวณเดียวกันกับสำนักงานเทศบาลฯ จนกระทั่งเวลาผ่านไป 31 ปี อาคารทรุดโทรมลงและไม่มีเนื้อที่เพียงพอต่อพนักงาน นายวิฑูรย์ ต.แสงจันทร์ นายกเทศมนตรีในสมัยนั้น ได้มีนโยบายปรับปรุงและต่อเติมขยายอาคารเป็น 3 ชั้น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2541 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2542

    ปัจจุบันเทศบาลเมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.พระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.เทศบาลเมืองแก่งคอย ตั้งอยู่ที่ ถ.พระพายัพ ต.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยห่างจากตัวจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 12 ก.ม. และห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ 188 ก.ม. และทางรถยนต์ 121 ก.ม.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

การบริหารงาน

จำนวนผู้เข้าชม

816466
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
849
828
18890
687934
40119
27717
816466

Your IP: 172.70.188.90
2023-09-21 22:10