วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายดุรงค์ฤทธิ์  ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอย พร้อมด้วยนายสมชาย  วรกิจเจริญผล นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย คณะผู้บริหาร คณะข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนพร้อมใจกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาทาสีจราจร บริเวณถนนพระพายัพ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page