วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย วริกจเจริญผล เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ บริเวณ    ท่าเจ้าวงศ์ 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page