ข่าวประชาสัมพันธ์ 2560
         
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมพิธีทำบุญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)" 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมพิธีทำบุญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)" 

   อำเภอแก่งคอย ร่วมกับเทศบาลเมืองแก่งคอย จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" 

   อำเภอแก่งคอย ร่วมกับเทศบาลเมืองแก่งคอย จัดกิจกรรมแปรอักษร "แก่งคอยรักพ่อ" 

   อำเภอแก่งคอย ร่วมกับเทศบาลเมืองแก่งคอย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดพิธีทำบุญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) 

   อำเภอแก่งคอย ร่วมกับเทศบาลเมืองแก่งคอย จัดพิธีทำบุญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย อสม.อำเภอแก่งคอย และหอการค้าอำเภอแก่งคอย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    เทศบาลเมืองแก่งคอย จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
   พิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมต่างๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
   กิจกรรม "ท้องถิ่นร่วมใจทำความสะอาดที่สาธารณะ" และร่วมพิธีรับเสื้อพระราชทาน 
   กองวิชาการฯ เทศบาลเมืองแก่งคอย จัดโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลเมืองแก่งคอย เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑  
   เทศบาลเมืองแก่งคอย จัดโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
   กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงฯ จังหวัดสระบุรี มอบบ้านให้กับนางอุไร กลั่นบุญ 
   กองสวัสดิการฯ เทศบาลเมืองแก่งคอย ร่วมกับอำเภอแก่งคอย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก