หน้าแรก

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009
                    
 
          
 

      


      

 


  

   ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒      

 


   

    

    

   จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" สถานที่ สวนสาธารณะพระองค์โสมฯ        

 


 

 

 

     

   จิตอาสา ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒        

    งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ ๖  ภาคกลาง        

 


  

   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรานิชิ  ๒๕๖๒            

 


 
  

   การประชุมสภาเทศบาลเมืองแก่งคอย สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒       

 


 
  
Last Updated ( Tuesday, 08 October 2019 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ ปีงบประมาณ 2563
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย) ปีงบฯ 2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   

 
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสมัครสอบ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) ปีงบฯ 2563 

 

 
 

 
 
   
 
 
Last Updated ( Tuesday, 15 October 2019 )
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สมุดภาพ Infographics 
 

Link ที่น่าสนใจ