หน้าแรก

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ
 
 
 
 
 
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 2562
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009
                    
 
          
 

      


      

 


  

   ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒      

 


   
  

   วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมรานิชิ  ๒๕๖๒            

 


  
 
  

   พิธีวางพวงมาลาสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว             

 


  
   
 
 
 
  

  
Last Updated ( Wednesday, 21 August 2019 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ ปีงบประมาณ 2562
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
  


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เทศบาลเมืองแก่งคอย) ปีงบฯ 2562
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  ประกาศเทศบาลเมืองแก่งคอย เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน (๒๐ มี.ค.๖๒)   
 
 
 
   
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสมัครสอบ (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) ปีงบฯ 2562 

 
 
 
 
 
   
 
 
Last Updated ( Wednesday, 18 September 2019 )
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

รัฐบาลเพื่อประชาชน

ค่านิยม ๑๒ ประการ 

สมุดภาพ Infographics 
 

Link ที่น่าสนใจ