หน้าแรก

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหิตลาธิเบศทรราชาธิบดี จักรีนฤบดินทร

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แนะนำ GUIDE

ร้านอาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
Written by Administrator   
Wednesday, 11 March 2009

  

กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ  "BIKE FOR DAD" โครงการอาชีวะบริการซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix-it Center) 

 


 งาประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 

 
 
 
 
  

   งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ 

   นายนคร แทนโสภา ปลัดเทศบาล เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนชั้น ป.๕ รับรางวัลการแข่งขันบรรยายธรรม (ระดับประเทศ) จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   

 

   ด.ญ.ธนัญญา เสือเหลือง นักเรียนของโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย ได้รับรางวัลชนะเลิศ "การบรรยายธรรม ระดับภาค" เพื่อไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ    

     นายกเทศมนตรีเมืองแก่งคอย รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทถนนสะอาด ระดับเทศบาลเมือง (29/04/57) 
 

   รับเกียรติบัตริรับรองคุณภาพระบบ

บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

(Environmental Healthง

Accreditation : EHA)

(16/06/57) 

     โล่รางวัล อปท.ต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ปี ๒๕๕๖ (10/07/57)   
     รางวัล "โครงการประเมินเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๕" ประเภท เทศบาลขนาดกลาง (15/07/57) 
 

   เทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับการคัดเลือกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ทางวัฒนธรรม ระดับจังหวัด

ประจำปี ๒๕๕๖ (22/01/57) 

 

Last Updated ( Friday, 27 November 2015 )
 
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง/สมัครสอบ
Written by Administrator   
Monday, 16 June 2008
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (สำนักงานเทศบาลเมืองแก่งคอย) 
 
  
 
 
   
   ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุด (๒๑ ส.ค. - ๓ ก.ย.๕๘) กำหนดการขายทอดตลาด ๔ ก.ย.๕๘
 
 
 
 
 
 
 
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล) 
 
   ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก (๒๓ - ๓๐ พ.ย.๕๘)
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Last Updated ( Wednesday, 25 November 2015 )
 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
 

สระบุรีเที่ยวได้ทั้งปี

ค่านิยม 12 ประการ

Link ที่น่าสนใจ